Noi măsuri impuse în starea de alertă angajatorilor și operatorilor economici

CMP Lawyers > Articole > Noutăți legislative > Noi măsuri impuse în starea de alertă angajatorilor și operatorilor economici

Noi măsuri impuse în starea de alertă angajatorilor și operatorilor economici

Până în data de 5 noiembrie 2020, Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, coroborată cu Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, reglementa faptul că angajatorii puteau dispune, cu consimţământul angajatului, desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, modificarea locului de muncă ori a atribuţiilor acestuia.

Începând cu data de 6 noiembrie 2020, modificările aduse Legii nr. 55/2020 prin OUG nr. 192/2020, coroborate cu modificările și completările aduse de Hotărârea Guvernului nr. 935/2020 asupra Hotărârii Guvernului nr. 856/2020 impun angajatorilor cu un număr mai mare de 50 de salariați să dispună, pe durata stării de alertă, munca la domiciliu sau în regim de telemuncă, acolo unde specificul activităţii permite.

În cazul în care nu se poate desfășura activitatea de către salariat în regim de telemuncă sau la domiciliu, angajatorii cu un număr mai mare de 50 de salariaţi organizează programul de lucru astfel încât personalul să fie împărţit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin o oră.

Din această reglementare rezultă că dacă angajatorii au mai puțin de 50 de salariați atunci nu sunt obligați prin lege să dispună munca la domiciliu sau în regim de telemuncă și nici să opereze vreo modificare în programul de lucru al personalului. În cazul acestor angajatori, orice fel de modificări aduse programului de muncă astfel încât să se limiteze numărul de persoane care desfășoară activitate în același loc pot fi luate doar dacă se consideră oportun și doar cu acordul sau la solicitarea salariaților.

O altă modificare adusă prin OUG nr. 192/2020 a vizat Legea 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă. Art. 7 lit. a) din acest act normativ prevede obligația angajatorului de a asigura mijloacele aferente tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi/sau echipamentele de muncă sigure necesare prestării muncii și a fost completat prin aceea că părțile pot conveni că se vor utiliza mijloacele și echipamentele telesalariatului doar prin acord scris și cu specificarea condițiilor de utilizare.

Hotărârea Guvernului nr. 935/2020 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 a intrat în vigoare la data de 6 noiembrie și impune obligații noi pentru operatorii economici.

Astfel, se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să desfăşoare activitatea în intervalul orar 5,00-21,00.

Prin excepţie, în intervalul orar 21,00-5,00, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

Operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.

Pentru angajații care se deplasează în interes profesional  inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi  în intervalul orar 23,00-5,00 angajatorul le va elibera o adeverință care să le servească la verificarea motivului deplasării.

Pentru a veni în sprijinul angajatorilor, Inspecția Muncii a elaborat un Ghid privind desfășurarea activității în regim de muncă la domiciliu / telemuncă / program individualizat de muncă. Ghidul este publicat pe site-ul Inspecției Muncii și poate fi consultat accesând: https://www.inspectiamuncii.ro/documents/66402/201782/GHID+PRIVIND+MUNCA+LA+DOMICILIU+_I+TELEMUNCA_Legislatie_OperareRevisal_Final3.pdf/9e271cd3-1fd7-43bd-ab37-03648dee1740