Consecințe recente ale lipsei autorizației de construire

CMP Lawyers > Articole > Noutăți legislative > Consecințe recente ale lipsei autorizației de construire

Consecințe recente ale lipsei autorizației de construire

Pe scurt: dreptul de proprietate obținut în urma edificării unei construcții în lipsa autorizației de construire și a procesului-verbal de recepție nu mai poate fi recunoscut pe cale judiciară.

La data de 3 Iunie 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție s-a pronunțat pe calea unui recurs în interesul legii cu privire la o lungă controversă care privea consecința edificării unei construcții în lipsa autorizației de construire și a procesului-verbal de recepție.

Pe scurt, instanțele din România interpretau respectivele consecințe în două moduri:

  1. într-o primă interpretare, instanțele considerau că dreptul de proprietate obținut ca urmare a edificării unei construcții în lipsa autorizației de construire poate fi recunoscut pe cale judiciară. Interpretarea avea la bază prevederile Codului Civil referitoare la accesiunea imobiliară artificială.
  2. într-o a doua interpretare, instanțele considerau că dreptul de proprietate astfel obținut nu poate fi recunoscut pe cale judiciară.

În final, Înalta Curte de Casație și Justiție a adoptat cea de-a doua opinie și a stabilit că lipsa autorizației de construire și a procesului-verbal de recepție constituie impedimente la recunoașterea judiciară a dreptului de proprietate. Decizia Curții este obligatorie începând de la data publicării acesteia (3 Iunie 2019).