Update – termen de depunere a declarației privind beneficiarul real

CMP Lawyers > Articole > Noutăți legislative > Update – termen de depunere a declarației privind beneficiarul real

Update – termen de depunere a declarației privind beneficiarul real

La data de 30 octombrie 2020 a fost publicată în M. Of. și a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerţului.

În contextul epidemiologic actual un număr redus de societăţi şi-au îndeplinit până în prezent obligaţiile prevăzute de lege, iar pentru respectarea regulilor sanitare şi de distanţare socială era necesară aplicarea, în continuare, a unor soluţii destinate a limita interacţiunea cu publicul la preluarea acestor declaraţii, astfel încât activitatea autorităţilor publice competente să se desfăşoare în condiţii de siguranţă atât pentru solicitanţi, cât şi pentru personalul acestora.

OUG 191/2020 prevede faptul că termenul până la care se depune declaraţia privind beneficiarul real pentru societăţile deja înregistrate în registrul comerţului la data intrării în vigoare a Legii 129/2019 (21 iulie 2019) a fost prelungit până la maximum 90 de zile de la încetarea stării de alerta.

În termenul mai sus menționat, declarațiile privind beneficiarul real care trebuie depuse de societățile deja înregistrare la data intării în vigoare a legii, la înmatriculare și ori de câte ori intervine o modificare a datelor privind beneficiarul real pot avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi pot fi transmise la oficiul registrului comerţului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poştă şi curier.

Declarațiile pot fi date şi în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului sau se pot depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.