Noi modificări la Codul muncii – concilierea în conflictele de muncă

CMP Lawyers > Articole > Noutăți legislative > Noi modificări la Codul muncii – concilierea în conflictele de muncă

Noi modificări la Codul muncii – concilierea în conflictele de muncă

Legea nr. 213/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii a intrat în vigoare la data de 3 octombrie 2020 și a adus modificări cu impact asupra raporturilor de muncă.

Noutățile vizează următoarele aspecte:

 1. Asistarea părților în momentele cheie ale derulării raportului de muncă (la negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă, pe durata concilierii unui conflict individual de muncă) se va putea face începând cu 3 octombrie 2020 doar de către un consultant extern specializat în legislaţia muncii.

Părțile nu vor mai putea fi asistate de către orice terți, ci va fi imperios ca persoanele care participă la aceste etape importante din derularea raporturilor de muncă să aibă cunoștințe specializate de dreptul muncii. Participarea unui profesionist cu solide cunoștințe de legislație a muncii este de natură să preîntâmpine eventualele devieri de la corecta aplicare a legii. Cu privire la informaţiile furnizate, prealabil încheierii contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, inclusiv pe durata concilierii, între părţi poate interveni un contract de confidenţialitate.

 1. Activitatea de resurse umane și salarizare va fi organizată doar conform modalităților strict enumerate de către legiuitor și anume prin:
  1. asumarea de către angajator a atribuţiilor specifice;
  2. desemnarea unuia sau mai multor angajaţi cărora să li se repartizeze, prin fişa postului, atribuţii privind activitatea de resurse umane şi salarizare;
  3. contractarea unor servicii externe specializate în resurse umane şi salarizare. Serviciile externe vor fi coordonate de către un expert în legislaţia muncii.

Această măsură a fost adoptată pentru a minimiza riscul producerii de erori care să afecteze drepturile de asigurări sociale ale angajaților.

 1. Începând cu 3 octombrie 2020 și conflictele individuale de muncă vor putea fi soluționate prin procedura concilierii. Pentru a putea uzita această metodă de stingere amiabilă a conflictelor individuale de muncă, angajatorii trebuie să introducă în contractele individuale de muncă o clauză prin care părțile stabilesc că orice conflict individual de muncă se soluționează pe cale amiabilă, prin procedura concilierii. Contractele individuale de muncă deja încheiate pot fi modificate prin acte adiționale semnate de ambele părți.

Prin conciliere, în sensul Legii nr. 213/2020, se înţelege modalitatea de soluţionare amiabilă a conflictelor individuale de muncă, cu ajutorul unui consultant extern specializat în legislaţia muncii, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimțământ al părţilor.

Consultantul extern specializat în legislaţia muncii poate fi un avocat, un expert în legislaţia muncii sau, după caz, un mediator specializat în legislaţia muncii, care, prin rolul său activ, va stărui ca părţile să acţioneze responsabil pentru stingerea conflictului, cu respectarea drepturilor salariaţilor recunoscute de lege sau stabilite prin contractele de muncă. Onorariul consultantului extern va fi suportat de către părţi conform înţelegerii acestora.

Pe durata concilierii termenul de contestare în instanță a obiectului conflictului supus concilierii se suspendă.

 1. Angajatorii care vor opta pentru introducerea în contracte a clauzei de soluționare amiabilă prin conciliere a conflictelor individuale de muncă sunt obligați să completeze regulamentul intern cu procedura de soluționare pe cale amiabilă a conflictelor individuale de muncă, a cererilor sau a reclamațiilor individuale ale salariaților. Noile dispoziții vor putea fi introduse în regulamentul intern doar cu consultarea prealabilă a sindicatului sau a reprezentanților salariaților.
 2. La cercetarea disciplinară prealabilă, salariatul va putea fi asistat atât de către un consultant extern specializat în legislația muncii sau, ca și până acum, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este salariatul.

Pentru efectuarea cercetării disciplinare, angajatorul va desemna o persoană sau va stabili o comisie ori va apela la serviciile unui consultant extern specializat în legislaţia muncii, pe care o/îl va împuternici în acest sens.