O decizie binevenită în sfera scutirii de accize: prevederi din Normele de aplicare a Codului Fiscal anulate de către ÎCCJ

CMP Lawyers > Articole > Articole > O decizie binevenită în sfera scutirii de accize: prevederi din Normele de aplicare a Codului Fiscal anulate de către ÎCCJ

O decizie binevenită în sfera scutirii de accize: prevederi din Normele de aplicare a Codului Fiscal anulate de către ÎCCJ

Prin Decizia nr. 2073/2021, publicată în M.Of. 884/15.09.2021, Înalta Curte de Casație și Justiție – Secţia de Contencios Administrativ și Fiscal (”ÎCCJ”) a anulat prevederile punctului 94 alin. (1) lit. c) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016.

Potrivit dispozițiilor art. 399 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, sunt scutite de la plata accizelor produsele energetice şi energia electrică utilizate pentru producţia combinată de energie electrică şi energie termică. De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 399 alin. (2) din Codul fiscal, modalitatea şi condiţiile de acordare a scutirilor prevăzute la alin. (1) se reglementează prin normele metodologice.
Dispoziţiile art. 94 alin. (1) lit. c) din Normele metodologice de aplicare a Codul fiscal se referă la condițiile scutirii de la plata accizelor pentru produsele energetice şi energia electrică utilizate pentru producţia combinată de energie electrică şi energie termică.

Prin Decizia sa, ÎCCJ a reținut că prin art. 94 alin. (1) lit. c) din Norme prevederile Codului fiscal şi ale Directivei 2003/96/CE privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice ”sunt incorect aplicate, întrucât modul în care scutirea este reglementată prin normele metodologice adoptate conduce la o limitare a sferei de beneficiari ai scutirii, limitare care creează o stare de discriminare între comercianţi, fără a avea în vedere utilizarea efectivă a produsului, singurul criteriu obiectiv în baza căruia scutirea de la plata accizelor trebuie recunoscută”.

În concret, prin prevederile art. 94 alin. (1) lit. c) din Norme se instituia o diferență de tratament, fără baze obiective, de care beneficiază operatorii economici care efectuează achiziţii intracomunitare sau importuri din state terţe, și în detrimentul operatorilor economici care achiziţionează astfel de produse de pe piața naţională, deşi ambele categorii de operatori efectuează livrări în scopul unor activităţi scutite de accize.

Prin urmare, se arată în Decizia ÎCCJ, ”dacă la art. 399 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal s-a statuat că scutirea vizează produsele energetice şi energia electrică utilizate pentru producţia combinată de energie electrică şi energie termică, sfera de beneficiari ai scutirii nu poate fi reglementată prin normele metodologice de aplicare în raport cu sursa de aprovizionare a respectivelor produse. Mai mult, modalitatea şi condiţiile de acordare a scutirii nu pot conduce la ipoteze în care produsul final să includă accize dacă acestea încorporează produse energetice livrate de comercianţii care operează pe plan naţional.”

Așadar, se mai reține în Decizia ÎCCJ, ”este lipsită de fundament concluzia că vor fi scutite de la plata accizelor pentru produsele energetice utilizate pentru producţia combinată de energie electrică şi energie termică doar persoanele care extrag cărbune, produc cocs, precum şi cele care efectuează achiziţii intracomunitare sau importă astfel de produse.”